Ohjeet Porlammin vesialueella kalastaville

 1. Koskenkylänjoessa on jokialue Porlammin vesialueella luokiteltu viranomaisten taholta vaelluskalavesistöksi. Tästä johtuen pelkkä kalastonhoitomaksun suorittaminen ei riitä viehe- ja perhokalastukseen jokialueella, vaan lisäksi tarvitaan paikallinen viehelupa (7,00 € / kalenterivuosi). Virtavedet on oheisessa kartassa merkitty punaisella värillä. Kalastusalueita koskeva ohjeistus:
  1. Kartanon sillan yläpuolella on kalastus sallittu vain Stenbackan lahdella. Koko muu vesialue järveltä sillalle saakka katsotaan siis virtavesialueeksi. Kartanon Sillan alapuolella on kalastus sallittu:
   1. Sillan ja Seppäläishuopin kosken välissä
   2. Pekinojan suulta Käkikoskeen saakka
   3. Käkikosken ja Sahankosken välillä
   4. Sahankosken alapuolella
 2. Kaikissa pyydyksissä tulee olla näkyvästi kiinnitettynä voimassa oleva pyydys- merkki. Kalastuksenvalvoja voi takavarikoida merkitsemättömät pyydykset.
 3. Kalastuslupia ja pyydysmerkkejä saa lunastaa netin kautta:                  www.kalakortti.com
 4. Jokialueella on verkolla kalastaminen kokonaan kielletty!
 5. Kuha on rauhoitettu verkkokalastukselta 16.5. – 15.6. välisen ajan.
 6. Järvellä on pienin sallittu verkon silmäkoko 55 mm. Edellisen sallitun silmäkoon 50 mm verkkoja saa käyttää vuoteen 2024 asti.
 7. Vain kaksi verkkoa (á 30 m) saa olla kytkettynä peräkkäin. Talvella saa samasta avannosta vetää poikkeuksellisesti toiset kaksi verkkoa.
 8. Järvellä ns. Selkäkivet, jotka sijaitsevat Porlammin uimarannasta n. 100 m vasempaan, on rauhoitettu kiinteiltä pyydyksiltä. Tämä alue on varattu viehekalastukselle (onkiminen, pilkkiminen, heittokalastus).
 9. Ns. mato-onginta on kielletty jokialueen koski- ja virtapaikoissa mutta niiden ulkopuolella on onkiminen sallittu.
 10. Ravustus on sallittu kyläläisille, kesäasukkaille ja osakkaille. Enintään 10 mertaa taloutta kohti.

Yhteystiedot:

Puh.joht.: Juha Kekki, 040-501 9285, juha.kekki@elisanet.fi

Sihteeri: Arto Hasu, 050-583 5030, arto.a.hasu@gmail.com