Vesialueen osakaskunta

Osakaskunta määrää vesialueen kalastuksesta ja huolehtii kalakannan hoidosta ja lisäämisestä.
Jäseniä voivat olla vain vesiosuuden omistajat.

Jäsenmäärä: 326

Yhteyshenkilö: Juha Kekki, Valtakäyrä 3A15, 11100 Riihimäki,
puh. 040-501 9285

Ohjeet Porlammin vesialueella kalastaville löydät täältä